تاریخ

مناسبت

تاریخ

مناسبت

تاریخ

مناسبت

1 ژانویه

روز سال نو

28 ژوئن

عید قربان

30 آگوست

روز پیروزی

21 آوریل

عید فطر

29 ژوئن

عید قربان

27 سپتامبر

روز ولادت پیامبر

22 آوریل

عید فطر

30 ژوئن

عید قربان

29 اوکتبر

روز جمهوری ترکیه

23 آوریل

روز کودک-عید فطر

1 جولای

عید قربان

15 نوامبر

روز جمهوری قبرس

1 می

روز کارگر

20 جولای

روز صلح و آزادی

19 می

روز ورزش و جوانان

1 آگوست

روز پایداری اجتماعی