تلفن های ضروری در قبرس شمالی

بازدید: 54

شماره تلفن های ضروری در قبرس شمالی:

  • پلیس: 155
  • اورژانس: 112
  • آتش نشانی: 199
  • گارد ساحلی: 158
  • جست و جو و نجات: 110
  • پست: 161
  • برق: 188
  • آب: 177
  • تلفن: 161
  • فرودگاه ارجان: 0392 231 46

شماره تلفن های ضروری در شهرهای قبرس شمالی:

  • گیرنه:
   • پلیس: 0392815211
   • بیمارستان دولتی: 0392815222
   • فاماگوستا:
    • پلیس: 039236653
    • بیمارستان دولتی: 039336628
    • لفکوشا:
     • پلیس: 039222833
     • بیمارستان دولتی: 039222854
     • گوزلیورت:
      • پلیس: 039271421
      • بیمارستان دولتی: 039272363

     نکات مهم:

      • در مواقع اضطراری، خونسردی خود را حفظ کنید و به طور واضح صحبت کنید.
      • آدرس و شماره تلفن خود را به طور دقیق به اپراتور اورژانس بگویید.
      • اگر در هتل هستید، از شماره تلفن هتل برای تماس با اورژانس استفاده کنید.

     امیدواریم که هیچگاه به این شماره ها نیاز پیدا نکنید!

      

     بازخوردها