کاخ الحمرا یک کاخ و قلعه نصرانی است که در گرانادا، اسپانیا واقع شده است. الحمرا بین سال‌های 1238 و 1358 تحت حکومت سلسله بنی‌احمر ساخته شد و به عنوان «درخشان‌ترین گوهر هنر مسلمان در اروپا» توصیف شده است.