داروخانه های قبرس شمالی

ساعت کار داروخانه های قبرس شمالی در روزهای هفته  17:30-8:00 ودر روزهای شنبه و پنج شنبه 13:30-8:00 می باشد.بعد از اتمام ساعت کار هر روز تعداد مشخصی داروخانه کشیک بوده و تا ساعت 24 باز هستند. برای مشاهده ی لیست روزانه داروخانه های کشیک قبرس شمالی اینجا کلیک کنید.