قوانین مالیات خرید ملک

بازدید: 260

مالیات خرید ملک در قبرس

معمولا برای خرید خانه در قبرس شمالی و یا بطورکلی خرید ملک در قبرس شمالی، چهار نوع مالیات باید پرداخت شود. سه نوع از این مالیات ها توسط خریدار و دیگری توسط فروشنده ی ملک پرداخت می شود.  در ادامه به شرح دقیق انواع مالیات  و مقادیر آن ها خواهیم پرداخت:

Stamp Duty

این هزینه مالیاتی است که در زمان امضای قرارداد برای خرید ملک در قبرس، توسط اداره ی مالیات دریافت می شود. این مالیات که میزان آن 0.5% (نیم درصد قیمت ملک) است باید تا بیست و یک روز پس از امضاء قرارداد پرداخت شود؛ در غیر این صورت شامل جریمه شده و به جای نیم درصد، یک و نیم درصد دریافت خواهد شد.

Title Transfer Fee

مالیاتی است که به اداره ی ثبت املاک قبرس به منظور ثبت مالکیت شما داده می شود. این مالیات به میزان 6% (شش درصد) قیمت ملک در قبرس می باشد، اما فردی که برای اولین بار قصد خرید ملک در قبرس را دارد می تواند به جای شش درصد مالیات، فقط سه درصد مالیات به اداره ی ثبت املاک پرداخت کند. بنابراین میزان این مالیات برای اولین بار سه درصد قیمت ملک می باشد.

VAT

این مورد در واقع همان مالیات برارزش افزوده است که در زمان تحویل کلید آپارتمان در قبرس شمالی، توسط اداره مالیات از شما دریافت می شود. مقدار این مالیات 5% (پنج درصد) قیمت ملک می باشد.

Capital Gains

نوع دیگر مالیات خرید ملک در قبرس که به آن  مالیات سرمایه گفته می شود، مالیاتی است که معمولا توسط شرکتی که قصد خرید ملک از آن را دارید پرداخت می شود. معمولا شرکت ها 5% (پنج درصد) و اشخاص حقیقی در حدود 3% (سه درصد) به عنوان مالیات پرداخت می کنند. بنابراین این مالیات مربوط به فروشنده است و شما لازم نیست مبلغی بابت آن پرداخت کنید.
بازخوردها