هلدینگ مدیریت سرمایه تادیان با فعالیت در عرصه تجارت بین الملل و بکارگیری متخصصین بومی قبرس شمالی و همچنین دانش بررسی و تحلیل بازار های جهانی و بومی موفق گردیده تا سهمی از صادرات و واردات کشور قبرس شمالی را در تأمین مواد اولیه حوزه های مختلف از جمله؛ صنایع غذایی، مصالح ساختمانی ، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات الکترونیکی و همچنین فعال در زمینه واردات محصولات پتروشیمی در تأمین و صادرات  فرآورده های نفتی و روغن های صنعتی را بدست آورد. در این راستا، دپارتمان تخصصی این مجموعه افتخار داشته کیفیت در ارائه خدمات و جلب رضایتمندی حداکثری و پاسخگویی سریع به مشتریان را همواره در اولویت کاری خود قرار دهد و در نتیجه طیف گسترده ای از مشتریان را جذب نماید.