اسپانیا کشوری در جنوب غربی اروپا است که در شبه جزیره ایبری واقع شده است. این کشور با پرتغال در غرب، فرانسه در شمال و اندورا در شمال شرق هم مرز است. اسپانیا همچنین دارای چندین قلمرو جزیره ای در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس است.

پایتخت اسپانیا مادرید است. این شهر بزرگترین شهر اسپانیا و مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. سایر شهرهای بزرگ اسپانیا عبارتند از:

  • بارسلونا: بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا و پایتخت منطقه خودمختار کاتالونیا است. این شهر به دلیل معماری، فرهنگ و زندگی شبانه اش مشهور است.
  • والنسیا: والنسیا سومین شهر بزرگ اسپانیا و پایتخت منطقه خودمختار والنسیا است. این شهر به دلیل سواحل، برنج و صنعت خود مشهور است.
  • سویا: سویا پایتخت ایالت خودمختار اندلس در جنوب اسپانیا است. این شهر به دلیل میراث فرهنگی غنی خود که شامل تأثیرات مورها و یهودیان است، شناخته شده است.
  • ساراگوسا: ساراگوسا پایتخت منطقه خودمختار آراگون در شمال شرقی اسپانیا است. این شهر به دلیل معماری، فرهنگ و غذاهایش مشهور است.
  • بیلبائو: بیلبائو پایتخت استان بیسکای در شمال اسپانیا است. این شهر به دلیل موزه گوگنهایم بیلبائو، که یک موزه هنر مدرن و معاصر است، مشهور است.
  • گرانادا: گرانادا شهری در جنوب اسپانیا است که به دلیل کاخ الحمرا، یک کاخ و قلعه نصرانی که بین سال‌های 1238 و 1358 ساخته شده است، مشهور است.
  • کوردوبا: کوردوبا شهری در جنوب اسپانیا است که به دلیل مسجد-کلیسای جامع مشهور است که در اصل یک مسجد بود اما بعدها به کلیسا تبدیل شد.
  • ولدو: تولدو شهری در مرکز اسپانیا است که به دلیل میراث تاریخی غنی خود که شامل تأثیرات مسیحیان، یهودیان و مسلمانان است، مشهور است.
  • سن سباستین : سن سباستین شهری در شمال اسپانیا است که به دلیل سواحل، غذا و جشنواره فیلم بین المللی مشهور است.
  • مالاگا: مالاگا شهری در جنوب اسپانیا است که به دلیل سواحل، موزه ها و آب و هوای گرمش مشهور است.