تاثیر بندر فاماگوستا و فرودگاه ارجان بر تجارت 07 تیر 1401

تاثیر بندر فاماگوستا و فرودگاه ارجان بر تجارت

افتتاح بندر فاماگوستا و فرودگاه ارجان در چارچوب برنامه‌های اقدامات اعتمادساز تاثیر به سزایی بر تجارت مستقیم و بی واسطه و کاهش مشکلات اقتصادی مردم خواهد داشت

توفان ارهورمان رئیس حزب جمهوری خواه ترک قبرس شمالی در دیدار با مسئولان اتحادیه معماران و مهندسان و همینطور اتحادیه پیمانکاران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه تاثیرات مثبت انجام اقدامات اعتمادساز دوجانبه بر آینده مردم اجتناب ناپذیر است گفت: مردم شرایط بحران اقتصادی را تجربه کرده‌اند و اقدامات اعتمادساز مزایای زیادی برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد. این اقدامات نباید نادیده گرفته شوند. حتی اگر تمامی آ‌ن‌ها پذیرفته نشوند هم، باید در خصوص آن‌ها مذاکره شود. پیشتر تجربه دخالت دیگران در امور کشور را داشته‌ایم، اما اکنون همه باید با آن‌ها مبارزه کنیم. اقتصاد کشور می‌تواند روی پای خودش بایستد و خود را اداره کند. افتتاح بندر فاماگوستا و فرودگاه ارجان در چارچوب برنامه‌های اقدامات اعتمادساز تاثیر به سزایی بر تجارت مستقیم و بی واسطه و کاهش مشکلات اقتصادی مردم خواهد داشت. تنها راه حل واقع بینانه در حل مشکل جزیره قبرس، مذاکره حول فدراسیون دو منطقه‌ای است.