افزایش نرخ بهره بانکی 07 تیر 1401

افزایش نرخ بهره بانکی

افزایش نرخ بهره بانکی سپرده ها

بانک مرکزی قبرس شمالی اعلام کرد نرخ بهره بانکی برای سپرده‌های لیر ترکیه از سالانه ۱۲.۷۵ درصد به ۱۳.۷۵ درصد، سپرده‌های دلاری از ۰.۵ درصد به ۱ درصد، سپرده‌های یورویی از ۰.۲۵ درصد به ۰.۵ درصد و سپرده‌های پوند انگلیس از ۰.۳ درصد به ۰.۶ درصد افزایش یافته است.