کیفیت عالی برای سواحل قبرس شمالی 30 خرداد 1401

کیفیت عالی برای سواحل قبرس شمالی

کیفیت عالی برای سواحل قبرس شمالی

وزارت بهداشت اعلام کرد، تجزیه و تحلیل آب دریا در ماه آوریل انجام شده و سواحل در “معیارهای کیفیت آب شنا با پرچم آبی” و یا در کلاس کیفیت عالی قرار دارند. اداره خدمات پایه بهداشتی درمانی وزارت بهداشت هر ساله نمونه‌های آب دریا را از یک ماه قبل از شروع فصل شنا و تا پایان فصل جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه دولتی ارسال می‌کند.