ورود بدون قرنطینه 14 آبان 1400

ورود بدون قرنطینه

ورود از ایران به خاک قبرس بدون قرنطینه

در  رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورها، ایران از قرمز به نارنجی تغییر کرد و اکنون افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند، می‌توانند با ارائه نتیجه منفی تست PCR با اعتبار ۷۲ ساعت و بدون قرنطینه وارد قبرس شمالی شوند.
افرادی که واکسینه نباشند با ارائه نتیجه منفی تست PCR با اعتبار ۷۲ ساعت و ۵ روز قرنطینه امکان ورود به قبرس شمالی را دارند.